Jardovo doupě  Zřízení a provoz vlastní subdomény
::  Domů  ::  Objednat  ::  Web-Admin  ::  Web-Mail  ::  Web-FTP  ::  Web-MySQL ::
Objednávka subdomény

Je to jednoduché. Zvolte si název subdomény, který bude vystihovat Váš obsah na stránkách nebo Vaši osobu. Název Vaší subdomény bude také součástí názvu Vaší e-mailové adresy. Subdoména bude ve tvaru "subdomena.jarkad.cz" a e-mailová adresa bude ve tvaru "subdomena@jarkad.cz". Teď už stačí jen vyplnit níže uvedený formulář (nezapomeňte na přečtení pravidel) a objednávka subdomény je hotova.

Na tuto adresu obdržíte přihlašovací údaje

Předmět zprávy - můžete ponechat= 2 plus 3 Spočítejte a zapište výsledek

Po vyplnění a odeslání objednávky budete do 24 hodin kontaktováni na uvedené e-mailové adrese, kam Vám budou zaslány potřebné údaje k přístupu na subdoménu a k e-mailu. Tyto údaje si řádně uschovejte pro pozdejší komunikaci nebo řešení problémů. Pokud hledáte inspiraci na tvorbu vlastních stránek, můžete vyzkoušet tento odkaz Open Web Design, kde najdete stovky různých šablon web stránek k tvorbě vlastních.

Pravidla provozu pro subdomény

Všude musí existovat nějaká pravidla a jinak tomu není ani zde. Uvedu jen ty nejdůležitější dle kterých poznáte jestli je nebo není služba určena právě Vám. Ještě na vysvětlenou (uživatel-to jste Vy, poskytovatel-to jsem já).

>> Všechny služby poskytované poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Uživatel odpovídá za technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Uživatel prohlašuje, že poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči uživateli ani třetím stranám.

>> Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy poskytovatele nebo jiné servery na internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu se smluvními podmínkami.

>> Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním web služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči uživateli ani třetím stranám.

>> Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl uživatel při objednání služby neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu a s výjimkou registrátorů doménových jmen.

>> Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu uživatele.

>> Uživatel ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit provozovatele nebo třetí strany. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.