Jardovo doupě  Zřízení a provoz vlastní subdomény
::  Domů  ::  Web-Admin  ::  Web-Mail  ::  Web-FTP  ::  Web-MySQL ::
Něco na začátek

Zde máte možnost získat svoji doménu 3.řádu (subdoménu) zcela zdarma. Služba je určena především pro první kroky při vytváření www stránek nebo pro ty, kterým stačí doména 3.řádu a nemají velké nároky na velikost prostoru pro svoje webové stránky.

Určitě Vás napadne, že takových poskytovatelů je hodně, ale já to mám jako svoji zálibu, nejsem na tom nijak finančně zainteresován a všechny služby tady nabízené jsou zdarma. V provozu je už několik subdomén a je jen na Vás jestli se ta Vaše mezi ně zařadí.

Struktůra domény
Co Vám můžu nabídnout

> 1x adresu Vašich stránek (ve tvaru "vasesubdomena.jarkad.cz") + 1GB místa pro Váš web
> samostatný a neomezený přístup přes FTP ke svým souborům
> 1x e-mailovou adresu (ve tvaru "vasesubdomena@jarkad.cz")
> 1x MySQL databáze (samostatný přístup ke správě databáze)
> podpora PHP5 skriptů (verze PHP a jeho nastavení zde)
> webové rozhraní pro e-mail
> webové rozhraní pro FTP
> webové rozhraní pro MySQL

Pravidla provozu pro subdomény

Všude musí existovat nějaká pravidla a jinak tomu není ani zde. Uvedu jen ty nejdůležitější dle kterých poznáte jestli je nebo není služba určena právě Vám. Ještě na vysvětlenou (uživatel-to jste Vy, poskytovatel-to jsem já).

>> Všechny služby poskytované poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Uživatel odpovídá za technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Uživatel prohlašuje, že poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči uživateli ani třetím stranám.

>> Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy poskytovatele nebo jiné servery na internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu se smluvními podmínkami.

>> Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním web služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči uživateli ani třetím stranám.

>> Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl uživatel při objednání služby neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu a s výjimkou registrátorů doménových jmen.

>> Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu uživatele.

>> Uživatel ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit provozovatele nebo třetí strany. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.